Odwiedź nas:

Tar Heel Capital Pathfinder
Burakowska 5/7, III piętro
01-066 Warszawa, Polska

Pitch decki i pytania o współpracę:

contact@thcpathfinder.com

Kontakt dla mediów:

sylwia.duszynska@thcpathfinder.com

Dane rejestrowe

Tar Heel Capital Pathfinder Sp. z o.o.
Al. Piastów 22
71-064 Szczecin, Poland

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640156, NIP 8522624672, REGON 365544645