ESG

Wierzymy, że prowadzenie biznesu w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG) jest kluczowe nie tylko z perspektywy przyszłości globalnego społeczeństwa, ale także niezbędne dla osiągnięcia satysfakcji i sukcesu w działalności inwestycyjnej. 

Grupa Tar Heel Capital Pathfinder dokłada zatem wszelkich starań, aby działalność zarówno podmiotów z grupy, jak i spółek z jej portfela prowadzona była z uwzględnieniem czynników i zaangażowaniem w promocję zrównoważonego rozwoju i zasad ESG (Environmental, Social, Governance).

W szczególności dążymy do wspierania przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają sukces finansowy, ale także mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Jesteśmy przekonani, że inwestowanie zgodnie z tymi zasadami stanowi klucz do tworzenia trwałej wartości dla naszych inwestorów oraz przyszłych pokoleń.

***

Oświadczenie stanowiące realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – Tar Heel Capital Alfa spółka z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

Oświadczenie stanowiące realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – Tar Heel Capital Pathfinder VC spółka z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna